Najlepiej sprawdzone cytaty w polskiej Sieci

1 ranking

Dalajlama XIV
Są tylko dwa dni w roku, podczas których nic nie może być zrobione. Jeden nazywany jest wczoraj a drugi nazywany jest jutrem. Dzisiaj jest odpowiedni dzień na to by kochać, wierzyć, działać a przede wszystkim żyć.dzień jutro
Dodaj do notesu 

1 ranking

Philip George Zimbardo
Psychologia i życie Rozdział 1: Wyjaśnianie tajemnic zachowania ludzi 21
Od sposobu stawiania pytań zależy to, jakiego rodzaju odpowiedzi będzie można otrzymać.odpowiedź pytania sposób
Dodaj do notesu 

0 ranking

Philip George Zimbardo
Psychologia i życie Rozdział 1: Wyjaśnianie tajemnic zachowania ludzi 20
[...] rola instytucji społecznych powinna polegać na stwarzaniu możliwości, a nie ograniczeń.Dodaj do notesu 

0 ranking

Luigi Pirandello
Psychologia i życie Rozdział 1: Wyjaśnianie tajemnic zachowania ludzi 20
Jedziemy przez życie na bestii, jaka jest w nas. Możesz bić to zwierzę, lecz nie możesz zmusić go do myślenia.Dodaj do notesu 

0 ranking

Philip George Zimbardo
Psychologia i życie Rozdział 1: Wyjaśnianie tajemnic zachowania ludzi 19
Jeśli jakiegoś zjawiska nie można z przyczyn zasadniczych zmierzyć ani zademonstrować, to zjawisko to dla nauki nie istnieje.Dodaj do notesu 

0 ranking

Johann Wolfgang Goethe Johann Wolfgang Goethe
Psychologia i życie Rozdział 1: Wyjaśnianie tajemnic zachowania ludzi 18
Przyroda podąża własną drogą, a wszystko to, co nam wydaje się wyjątkiem, jest w rzeczywistści zgodne z porządkiem rzeczy.Dodaj do notesu 

0 ranking

Thomas Henry Huxley
Psychologia i życie Rozdział 1: Wyjaśnianie tajemnic zachowania ludzi 18
Szachownica to świat, pionki i figury - to zjawiska zachodzące na tym świecie, reguły gry są tym, co nazywamy prawami Przyrody.gra prawo przyroda reguły szachy
Dodaj do notesu 

0 ranking

Bertrand Russell Bertrand Russell
Psychologia i życie Rozdział 1: Wyjaśnianie tajemnic zachowania ludzi 13
Istnieją dwa pytania dotyczące wiedzy ludzkiej: pierwsze - Co wiemy? i drugie - Skąd to wiemy? Na pierwsze z tych pytań odpowiada nauka, która stara się być tak bezosobowa i zdehumanizowana, jak to jest tylko możliwe. Jest naturalne, że w wynikającym stąd ogólnym spojrzeniu na wszechświat, pierwsze miejsce zajmują astronomia i fizyka, których przedmiotem jest to, co wielkie i uniwersalne; życie i psychika, które są czymś rzadkim i które pozornie mają mały wpływ na przebieg zdarzeń, muszą zajmować drugorzędną pozycję w tym bezstronnym przeglądzie. Lecz jeśli chodzi o nasze drugie pytanie - mianowicie, jak zdobywamy naszą wiedzę - psychologia jest najważniejszą z nauk. Nie tylko konieczne jest psychologiczne badanie procesów, za których pośrednictwem wyciągamy wnioski, lecz także okazuje się, że wszystkie dane, na których powinniśmy opierać nasze wnioski, są natury psychologicznej - innymi słowy są doświadczeniami pojedynczych osobników. Pozornie publiczny charakter naszego świata po części jest złudzeniem, a po części opiera się na wnioskowaniu; cały surowy materiał naszej wiedzy składa się ze zdarzeń psychicznych zachodzących w życiu odrębnych ludzi. W tym więc obszarze psychologia zajmuje miejsce najwyższe.Dodaj do notesu 

0 ranking

Ralph Waldo Emerson
Psychologia i życie Rozdział 1: Wyjaśnianie tajemnic zachowania ludzi 12
Wszyscy ludzie są zagadkowi, dopóki w końcu nie znajdziemy w jakimś słowie lub czynie klucza do danego mężczyzny lub kobiety: natychmiast wszystkie ich dotychczasowe słowa i uczynki ukazują nam się w pełnym świetle.Dodaj do notesu 

0 ranking

Philip Stanhope (Lord Chesterfield)
Psychologia i życie Motto książki 2
Wiedzy nabywa się czytając książki, lecz wiedzę najpotrzebniejszą - znajomość świata - zdobywa się czytając w żywych ludziach i studiując wszystkie ich wydania.czytanie książka ludzie wiedza znajomość świat
Dodaj do notesu 

0 ranking

Anthony de Mello Anthony de Mello
Modlitwa żaby Ostrzeżenie 9
[...] chociaż serce ludzkie tęskni za Prawdą, [...] pierwszą reakcją istot ludzkich na Prawdę jest wrogość i strach.prawda reakcja serce strach
Dodaj do notesu 

0 ranking

Anthony de Mello Anthony de Mello
Modlitwa żaby Ostrzeżenie 9
[...] zwykle sprzeciwiamy się jakiejś prawdzie, ale nie możemy oprzeć się opowieści.opowiadanie opór prawda sprzeciw
Dodaj do notesu 

7 ranking

William P. Young
Chata Słowo wstępne 11
narrator
Ponieważ [...] większość ran zadają nam najbliżsi, związek z drugim człowiekiem jest też miejscem, w którym najlepiej się one goją [...].człowiek rana związek
Dodaj do notesu