Cytaty z Emila Ciorana, str. 10

7 ranking

Zeszyty 1957-1972 11
Trwać przy zdrowych zmysłach to przywilej, który może nam być odjęty.przywileje zmysły
Dodaj do notesu 

7 ranking

Sylogizmy goryczy Czas i anemia 54
Bladość pokazuje nam, w jakim stopniu ciało potrafi zrozumieć duszę.ciało
Dodaj do notesu 

7 ranking

Pokusa istnienia O cywilizacji w zadyszce 37
Człowiekowi zdarza się czasem uniknąć prześladowań pragnienia, tyranii instynktu samozachowawczego. Pochlebia mu perspektywa upadku, toteż podkopuje swą wolę, oddaje się apatii, staje przeciwko sobie i wzywa na pomoc swego złego ducha. Zaaferowany, oddając się tysięcznym szkodliwym dla siebie czynnościom, odkrywa dynamizm, którego powabu nie przewidywał, dynamizm rozkładu. Jest z tego bardzo dumny: wreszcie będzie mógł się odnowić własnym kosztem.rozkład
Dodaj do notesu 

7 ranking

Zeszyty 1957-1972 346
[...] gdyby zlikwidować kartki pocztowe, turystyka przestałaby istnieć, bo ludzie podróżują tylko po to, by przesłać pozdrowienia tym, którzy nie mogą się ruszyć z miejsca.turystyka
Dodaj do notesu 

7 ranking

Zły demiurg Myśli uduszone 170
Tylko pisarz bez czytelników może sobie pozwolić na luksus szczerości. Nie zwraca się do nikogo, chyba tylko do siebie.czytelnik pisarz szczerość
Dodaj do notesu 

7 ranking

Zeszyty 1957-1972 52
Można by mi zarzucać pewne upodobanie do rozczarowań; ponieważ jednak wszyscy kochają sukces, trzeba - bodaj w trosce o symetrię - by był ktoś, kogo pociąga porażka.porażki rozczarowanie sukces
Dodaj do notesu 

7 ranking

Zeszyty 1957-1972 57
Powinno się kochać błyskawicę, nie blask.Dodaj do notesu 

7 ranking

Brewiarz zwyciężonych I. 6 13
Kto nigdy nie żałował, że brak mu skrzydeł, by oszczędzić naturze nieczystości swoich stóp, ten nigdy nie kochał tej ziemi.ziemia
Dodaj do notesu 

7 ranking

Zeszyty 1957-1972 93
Wiatr tak wybornie zastępuje muzykę i poezję, że zdumiewa mnie, iż tam, gdzie on dmucha, ludzie szukają jeszcze innych środków wyrazu.wiatr
Dodaj do notesu 

7 ranking

Zeszyty 1957-1972 96
Nie wszystko jest stracone, póki jesteśmy z siebie niezadowoleni.niezadowolenie
Dodaj do notesu 

7 ranking

Zeszyty 1957-1972 97
Każde nieszczęście, widziane z zewnątrz, wydaje się znikome bądź niezrozumiałe. Tę właśnie perspektywę trzeba przyjąć, jeśli chce się znieść życie.nieszczęście perspektywy życie
Dodaj do notesu 

7 ranking

Zeszyty 1957-1972 108
Gdy pragnie się podjąć decyzję, najniebezpieczniejszą rzeczą jest zasięganie czyjejś rady. Oprócz dwóch czy trzech osób nie ma na świecie nikogo, kto by pragnął naszego dobra.decyzja rada
Dodaj do notesu 

7 ranking

Zeszyty 1957-1972 659
Gdyby aniołowie chwycili za pióra, jakąż nudą powiałoby z ich utworów i listów?anioły nuda
Dodaj do notesu