Cytaty z Emila Ciorana, str. 33

0 ranking

Zeszyty 1957-1972 645
Mówiono o Talleyrandzie, że dla monarchii jest buntownikiem, dla szlachty - dezerterem, a dla Kościoła - odszczepieńcem.
Jest to zdrajca najelegantszy, najbardziej wyrafinowany i najbardziej do przyjęcia, jaki kiedykolwiek żył.
Dodaj do notesu 

0 ranking

Zeszyty 1957-1972 660
Im więcej czytamy o Freudzie, tym bardziej się przekonujemy, że mamy do czynienia z założycielem sekty, z nietolerancyjnym prorokiem przebranym za naukowca.Dodaj do notesu 

0 ranking

Zeszyty 1957-1972 717
Hegel - filozof najmniej czytany i najwięcej cytowany.Dodaj do notesu 

0 ranking

Zeszyty 1957-1972 833
Tym, czego brakuje Simone Weil, jest humor. Gdyby jednak go miała, nie zrobiłaby takich postępów w życiu duchowym, humor odcina bowiem od doświadczenia absolutu. Mistyka i humor nie chadzają w parze.humor mistyk
Dodaj do notesu 

0 ranking

Zeszyty 1957-1972 901
Zawsze się bałem i zawsze podziwiałem ludzi źle sypiających.Dodaj do notesu 

0 ranking

Brewiarz zwyciężonych I. 3 8
Mieć tylko jeden cel: być bardziej bezużytecznym niż muzyka.cel muzyka
Dodaj do notesu 

0 ranking

Brewiarz zwyciężonych I. 10 22
Chciałem odnaleźć zbawienie. Lecz wszystkie wierzenia śmiertelnych nakłaniały mnie, bym się zaparł siebie samego. [...] Bym był nimi lub ich bogiem, bym anonimowo pływał w niczym - podczas gdy moja duma domagała się imienia nawet w nicości.zbawienie
Dodaj do notesu 

0 ranking

Brewiarz zwyciężonych I. 17 41
Któż może być na tyle pozbawionym dumy, by ścierpieć, że cokolwiek poza nim istnieje? Czy miałbyś siłę przystać na tę myśl, że kiedy cię jeszcze nie było, już rozbrzmiewały pieśni, że kiedy ciebie nie będzie, trwać będzie poezja nocy?duma
Dodaj do notesu 

0 ranking

Brewiarz zwyciężonych I. 23 55
[...] wypoczynek dają mi ciernie tego świata, a w chwilach gniewu sam staję się cierniem w ciele Stwórcy i w ciałach jego stworzeń.Stwórca
Dodaj do notesu 

0 ranking

Zły demiurg Nowi bogowie 27
Początki religii (jak zresztą wszelkie inne), zawsze są podejrzane.początek religia
Dodaj do notesu 

0 ranking

Zły demiurg Nowi bogowie 32
Politeizm lepiej odpowiada rozmaitości tkwiących w nas inklinacji i impulsów, którym zapewnia możność rozwoju, przejawiania się, ile że każdy z nich może wedle swej natury ciążyć ku bogu, jaki w danej chwili mu odpowiada. Cóż wszakże począć z jednym bogiem?Dodaj do notesu 

0 ranking

Zły demiurg Paleontologia 55
Nie ma ascezy bez dwojakiej medytacji - nad ciałem i szkieletem, nad zatrważającą zniszczalnością pierwszego i niepotrzebną trwałością drugiego.asceza ciało
Dodaj do notesu 

0 ranking

Zły demiurg Paleontologia 69
[...] trzeba uwolnić się od samej wolności, strącić ją do poziomu przesądu lub pretekstu po to, byśmy nie musieli już czcić jej jak bożka...przesąd wolność
Dodaj do notesu