Cytaty z Henryka Ibsena

7 ranking

Dzika kaczka Akt trzeci 64
Relling
[...] demoniczne natury nie są stworzone do tego, żeby kroczyć prostymi drogami; muszą od czasu do czasu zbaczać na bezdroża...droga natura
Dodaj do notesu 

6 ranking

Dzika kaczka Akt trzeci 62
Hajlmar Ekdal
Trzeba ci wiedzieć, że inspiracja, natchnienie, jeżeli ma przyjść, to przyjdzie niezależnie od wszystkiego.natchnienie
Dodaj do notesu 

5 ranking

Odbierz przeciętnemu człowiekowi jego kłamstwo życia, a wziąłeś mu zarazem całe szczęście.kłamstwo szczęście
Dodaj do notesu 

4 ranking

Duch prawa i duch wolności są filarami społeczeństw.duch prawo społeczeństwo wolność
Dodaj do notesu 

4 ranking

Dzika kaczka Akt pierwszy 23
Werle
Człowiek samotny, Gregers, nie śmieje się tak łatwo.samotność śmiech
Dodaj do notesu 

4 ranking

Dzika kaczka Akt piąty 101
Barrymore
A propos, panie Werle junior, niechże pan nie posługuje się obcym wyrazem „ideały”. Przecież na określenie tego mamy piękne rodzime słowo: kłamstwa.ideał kłamstwo
Dodaj do notesu 

3 ranking

Dzika kaczka Akt drugi 37
Gregers Werle
Kiedy się patrzy na te dorastające dzieci, człowiek czuje, jak się starzeje.dziecko
Dodaj do notesu 

2 ranking

Dzika kaczka Akt drugi 39
Stary Ekdal
Las mści się.las
Dodaj do notesu 

1 ranking

Dzika kaczka Akt piąty 98
Relling
Nieszczęściem Ekdala jest, że otoczenie uważało go zawsze za kogoś zupełnie wyjątkowego...nieszczęście otoczenie
Dodaj do notesu 

0 ranking

Dzika kaczka Akt drugi 42
HJALMAR: [...] Roztyła się. Przebywa tam tak długo, że zapomniała, czym jest życie na swobodzie... A przecież w tym rzecz cała.
GREGERS: Masz rację, Hjalmarze. Żeby tylko nigdy nie zobaczyła ani morza, ani nieba.
swoboda
Dodaj do notesu 

0 ranking

Dzika kaczka Akt piąty 116
Barrymore
Ach, życie byłoby wcale nie najgorsze, gdyby nam tylko oszczędzono tych kochanych wierzycieli, którzy nachodzą nasze skromne mieszkania prezentując postulaty ideowe.życie
Dodaj do notesu 

0 ranking

Dzika kaczka Akt drugi 41
Stary Ekdal
O, dzikie kaczki są dziwaczne, może mi pan wierzyć.Dodaj do notesu