Cytaty z Leszka Kołakowskiego

35 ranking

Mini wykłady o maxi sprawach
Przyjaźń prawdziwa tym się odznacza, że trwa prawie nieporuszona przez czas; ileż to razy zdarzało się nam w naszym wieku nomadycznym zobaczyć przyjaciela po wielu latach niewidzenia i natychmiast przyjaźń i porozumienie wracają, jakby tych lat nie było, jakby przyjaźń na czas była odporna!czas przyjaźń
Dodaj do notesu 

16 ranking

Mini wykłady o maxi sprawach
Inna jest też przyjaźń mężczyzny z kobietą (tam gdzie nie ma żadnej strony erotycznej; podejrzliwi twierdzą, że zawsze jest, ale to nieprawda) niż dwóch mężczyzn; mężczyźni bowiem przyuczeni są zwykle pokazywać, że są cynikami, ale kobiety nie muszą, z nimi więc łatwiej, gdy jest przyjaźń, porozumiewać się bez udawania.cynizm kobieta mężczyzna przyjaźń
Dodaj do notesu 

16 ranking

Mini wykłady o maxi sprawach
Pytanie „czy przyjaźń w ogóle istnieje?” może się wydać niemądre, zauważmy jednak, że ludzie wcale nie głupi odpowiadali na nie przecząco, twierdzili bowiem, że wszystkie nasze zachowania i uczucia są sterowane pragnieniem władzy nad innymi ludźmi, wyzyskiwania ich na nasz użytek [...]. Oświadczam, że jest to doktryna głupia, obalana codziennym doświadczeniem każdego z nas, tych którzy wiedzą, czym jest przyjaźń. Odważę się przeto publicznie ujawnić to osłupiające odkrycie: tak, przyjaźń istnieje.przyjaźń władza
Dodaj do notesu 

11 ranking

Rozmowy z diabłem
Kto nadzieję żywi, w strachu żyć musi [...].nadzieja
Dodaj do notesu 

10 ranking

Klucz niebieski albo opowieści biblijne zebrane ku pouczeniu i przestrodze
Nie udawajmy pochopnie, że jesteśmy „samotni wśród tłumu ludzi” – kiedy będziemy samotni naprawdę, zrozumiemy tę różnicę.samotność
Dodaj do notesu 

10 ranking

Rozmowy z diabłem
Tylko upadły, najmilsi, może z upadłym się zmagać, boć trzeba w tej samej przepaści siedzieć, aby wojnę prowadzić, tylko więc anioł upadły upadłego anioła pokonać może, jakaż wielka to prawda, mili moi, jakaż to nauka subtelna, jaka pociecha dla dusz waszych strapionych, jakie światło na zagubionym waszym gościńcu...anioły
Dodaj do notesu 

10 ranking

Klucz niebieski albo opowieści biblijne zebrane ku pouczeniu i przestrodze
Wydaje się nam, że przeszłość jest naszą własnością. Otóż przeciwnie – to my jesteśmy jej własnością, ponieważ nie jesteśmy w stanie dokonać w niej zmian, ona natomiast wypełnia całość naszego istnienia.przeszłość własność
Dodaj do notesu 

9 ranking

Rozmowy z diabłem
[...] to rzecz wiadoma, że póki pokusa działa, póty czynu nie ma, a kiedy czyn jest, pokusa już ustaje [...].pokusa
Dodaj do notesu 

9 ranking

Mini wykłady o maxi sprawach
Prawie cała literatura, prawie cała poezja, prawie cała sztuka wyrosły z ludzkiego bólu; w niebie chyba sztuki nie ma.sztuka
Dodaj do notesu 

8 ranking

Mini wykłady o maxi sprawach
[...] dobrze jest wiedzieć, że kłamstwo często szkodzi innym, ale jeszcze częściej szkodzi kłamcy, bo go wewnętrznie pustoszy.kłamstwo
Dodaj do notesu 

7 ranking

Rozmowy z diabłem
Za samo frajerstwo do piekła nie idą [...].piekło
Dodaj do notesu 

7 ranking

Nie udawajmy pochopnie, że jesteśmy „samotni wśród tłumu ludzi” – kiedy będziemy samotni naprawdę, zrozumiemy tę różnicę.samotność
Dodaj do notesu 

6 ranking

Klucz niebieski albo opowieści biblijne zebrane ku pouczeniu i przestrodze
Śmierć może nas dotknąć na pustyni, ale hańba tylko wśród ludzi.hańba ludzie pustynia śmierć
Dodaj do notesu