Cytaty z Marka Aureliusza

29 ranking

Rozmyślania IV 33
Dopóki żyjesz, dopóki można, bądź dobry.dobre rady dobro
Dodaj do notesu 

20 ranking

Rozmyślania VIII 71
Skromnie przyjmować, spokojnie tracić.Dodaj do notesu 

19 ranking

Rozmyślania VII 60
Nie myśl o tym, czego nie masz, tak jakbyś to już miał. Ale z tego, co masz, wybierz to, co najbardziej jest cenne, i pomyśl, z jakim byś trudem się o to starał, gdyby tego nie było. A uważaj, byś wskutek upodobania w tej rzeczy nie przyzwyczaił się jej tak wysoko cenić, iżbyś miał doznać niepokoju duszy, gdyby ci jej zabrakło.dobre rady
Dodaj do notesu 

14 ranking

Rozmyślania VI 51
Szkodzi zaś sobie ten, kto trwa w błędzie i nieświadomości.błędy
Dodaj do notesu 

8 ranking

Rozmyślania VIII 75
Ludzie istnieją dla siebie wzajemnie. Albo ich więc pouczaj, albo znoś.ludzie
Dodaj do notesu 

7 ranking

Rozmyślania V 47
A «szczęśliwy» to ten, kto los szczęśliwy sam sobie przygotował. A szczęśliwy los to dobre drganie duszy, dobre skłonności, dobre czyny.czyn los skłonność szczęście
Dodaj do notesu 

7 ranking

Rozmyślania VI 48
Najlepszym sposobem obrony jest nie odpłacać pięknym za nadobne.obrona sposób
Dodaj do notesu 

5 ranking

Rozmyślania II 20
Nie widziano jeszcze, by kto był nieszczęśliwy z tego powodu, że nie troszczy się o to, co się dzieje w duszy innego człowieka. Ci zaś muszą być nieszczęśliwi, którzy nie śledzą z rozwagą drgnień duszy własnej.dusza nieszczęście rozwaga
Dodaj do notesu 

5 ranking

Rozmyślania II 20
Każdej chwili usilnie dbaj o to, [...] byś to, co masz właśnie pod ręką, załatwił z pełną, a nieudaną godnością i miłością, i swobodą, i zachowaniem sprawiedliwości i byś zapewnił sobie niezależność od wszelkich innych myśli. Zapewnisz zaś ją sobie, jeżeli będziesz każdą pracę wykonywał, jak gdyby ostatnią w życiu...praca
Dodaj do notesu 

5 ranking

Rozmyślania VII 64
Bacz, byś nie postępował tak wobec ludzi niemających uczuć ludzkich, jak ludzie niemający uczuć ludzkich wobec ludzi.uczucie
Dodaj do notesu 

5 ranking

Rozmyślania II 22
...pamiętaj o tym, że nikt innego nie traci życia nad to, którym żyje, a innym nie żyje, jak tym, które traci.strata życie
Dodaj do notesu 

4 ranking

Rozmyślania VI 56
Człowiek ambitny widzi swe dobro w działalności ludzi innych; miłujący rozkosz we własnym popędzie; człowiek mądry - we własnym działaniu.ambicja dobro działanie rozkosz
Dodaj do notesu 

4 ranking

Rozmyślania II 21
Tak należy wszystko czynić i mówić, i o wszystkim myśleć, jakby się już miało odejść z życia.życie
Dodaj do notesu