Cytaty z Pawła Jasienicy

3 ranking

Polska Jagiellonów
Mało jest na świecie rzeczy tak zaraźliwych jak wolność.wolność
Dodaj do notesu 

2 ranking

Polska Jagiellonów
Polska XV wieku w niczym nie przypominała tej późniejszej, beznadziejnie zawojowanej przez Rzym papieski.Polska
Dodaj do notesu 

2 ranking

Polska Jagiellonów
Tylko niewolnik bywa bierny, człowiek, który zna smak wolności, pragnie jej więcej.bierność wolność
Dodaj do notesu 

1 ranking

Polska Jagiellonów
Czemuż upieramy się pamiętać tylko zjawiska ujemne, a skreślamy z rejestru piękno własnej historii? Piękno i prawdę...historia
Dodaj do notesu 

1 ranking

Polska Jagiellonów
Nie tylko kodeks karny, lecz i historia zna przestępstwo polegające na „zaniechaniu w potrzebie”.historia potrzeba przestępstwo
Dodaj do notesu 

1 ranking

Polska Jagiellonów
Polityka nigdy zresztą nie przypomina dyskusji filozoficznej. Istota jej to walka określonych interesów i sił, a nie spór naukowy pomiędzy zwolennikami rozmaitych poglądów.dyskusja polityka
Dodaj do notesu 

1 ranking

Polska Jagiellonów
Rozszerzanie i określanie uprawnień społeczeństwa to czynność z reguły pożyteczna, tylko takie dzieje zasługują na szacunek, które tej czynności sprzyjają. [...] Źle zaczyna się dziać dopiero wtedy, kiedy część, a czasem mała cząstka społeczeństwa uznaje i ogłasza siebie za cały naród, podstawia się niejako na jego miejsce, garnąc prawa na swój własny użytek.naród społeczeństwo
Dodaj do notesu 

1 ranking

Polska Jagiellonów
Umysł i charakter człowieka! – skreślcie te czynniki, a dzieje narodów staną się niezrozumiałe.charakter człowiek dzieje umysł
Dodaj do notesu 

1 ranking

Polska Jagiellonów
Czas jest w historii skarbem, jego straty nic powetować nie może.czas historia strata
Dodaj do notesu 

1 ranking

Polska Jagiellonów
Nasza wiedza o przeszłości zawsze jest ułomna, nawet szczątkowa. Nigdy nie może być pełna, bo wśród dokumentów i zabytków wszechmocnie gospodarzył los, ślepy traf.los przeszłość wiedza
Dodaj do notesu 

0 ranking

Polska Jagiellonów
Polityka nigdy nie odbywa się w moralnej próżni. Zaufanie rządzonych do osobistej przyzwoitości rządzących znaczy bardzo wiele.polityka
Dodaj do notesu 

0 ranking

Polska Jagiellonów
Chwila przekazania władzy nowemu człowiekowi lub grupie ludzi w każdym ustroju oznacza przesilenie. Wartość porządku politycznego poznaje się miedzy innymi po jego zdolności wytwarzania norm i urządzeń zabezpieczających społeczność przed wspomnianymi wstrząsami, a zapewniających ciągłość działania organów państwa. Właśnie dlatego dziedziczność tronu była takim skarbem dawnej historii.władza
Dodaj do notesu 

0 ranking

Polska Jagiellonów
Zastanawiając się nad przyczynami rozmaitych zjawisk historycznych, często bywamy skłonni lekceważyć dwa czynniki o wielkim znaczeniu, mianowicie przemijanie czasu oraz skutki zbiorowych przeżyć. Granice i ustrój, materialne warunki bytu mogą trwać niezmiennie, a społeczeństwo przeobrazić się gruntownie dzięki razem przebytym nowym doświadczeniom. Natura człowieka jest ogromnie plastyczna, warunki zewnętrzne żłobią w niej trwałe ślady w postaci nawyków, czułości na jedne podniety, odporności wobec innych. Jeśli w przyrodzie nic nie ginie, to tym bardziej w stosunkach międzyludzkich.człowiek historia natura przyczyna
Dodaj do notesu