Biografia Eduarda Mendozy

Autor m.in. trylogii: Sekret hiszpańskiej pensjonarki (1979), Oliwkowy labirynt (1982) i Przygoda fryzjera damskiego (2002). Cechami charakterystycznymi jego pisarstwa jest wyrazisty, ironiczny humor, postmodernistyczne podejście do materii literackiej i częste gry słowne. Publikuje głównie w języku hiszpańskim, choć napisał też sztukę "Restauracio" (1990) w języku katalońskim.