Zarejestruj się lub zaloguj przez Facebooka, aby w pełni korzystać ze strony oraz wyłączyć reklamy.

Biografia Jezusa ChrystusaWedług zapisów w Ewangeliach Jezus nauczał w Galilei i Judei w Izraelu, został skazany na śmierć i ukrzyżowany w Jerozolimie zgodnie z wyrokiem rzymskiego namiestnika (łac. praefectus) Poncjusza Piłata, a trzeciego dnia po śmierci zmartwychwstał. Dzieła i nauka Jezusa opisane w Ewangeliach stanowią podstawę chrześcijaństwa. Nauka Jezusa została przekazana światu przez uczniów zwanych apostołami.