Biografia Pawła Jakubowskiego

Prozaik, od wczesnego dzieciństwa mieszkaniec Szczecina, absolwent Filologii Polskiej na Uniwersytecie Szczecińskim. Członek-założyciel stowarzyszenia 40i4 zajmującego się szeroko pojętą fantastyką.