Cytat „Bowiem ci, którzy nas rozumieją, [...]” w 7 notesach

7 ranking

Khalil Gibran Khalil Gibran
Szaleniec Szaleniec 10
Bowiem ci, którzy nas rozumieją, biorą w niewolę część nas samych.niewola zrozumienie
Dodaj do notesu 

Komentarze

W notesach użytkowników (7)

Nana Clarisia Anunia92 Inshinsu Imaginacja Justa17