Cytat „[...] nie ma tego, o czym mówisz: [...]” w 9 notesach

9 ranking

Fryderyk Nietzsche Fryderyk Nietzsche
To rzekł Zaratustra O nadczłowieku i ostatnim człowieku, 6. 20
[...] nie ma tego, o czym mówisz: ani diabła, ani piekła. Dusza twa zemrze prędzej jeszcze niż twoje ciało, nie lękaj się zatem niczego.ciało diabeł dusza lęk piekło
Dodaj do notesu 

Komentarze

W notesach użytkowników (9)

Thalamis Szy089 Trina7 Florentina Gujaweczka Enodia Kalliope