Cytat „Wiedzy nabywa się czytając książki, [...]”

0 ranking

Philip Stanhope (Lord Chesterfield)
Psychologia i życie Motto książki 2
Wiedzy nabywa się czytając książki, lecz wiedzę najpotrzebniejszą - znajomość świata - zdobywa się czytając w żywych ludziach i studiując wszystkie ich wydania.czytanie książka ludzie wiedza znajomość świat
Dodaj do notesu 

Komentarze