Cytaty o przemocy

24 ranking

Adam Mickiewicz Adam Mickiewicz
Pan Tadeusz III Umizgi, wersy: 490, 491 88
Bo serce nie jest sługa, nie zna, co to pany,
I nie da się przemocą okuwać w kajdany.
kajdany serce sługa
Dodaj do notesu 

10 ranking

Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi
Zwyciężajcie nienawiść miłością, nieprawdę - prawdą, przemoc - cierpieniem.cierpienie miłość nienawiść nieprawda prawda
Dodaj do notesu 

7 ranking

Albert Einstein Albert Einstein
Najgorzej, gdy szkoła ucieka się do takich metod, jak zastraszanie, przemoc czy sztuczny autorytet. Metody te niszczą u uczniów naturalne odruchy, szczerość i wiarę w siebie, czyniąc z nich ludzi uległych.autorytety ludzie metoda szkoła zastraszanie
Dodaj do notesu 

7 ranking

Albert Einstein Albert Einstein
Wojsko, ten najgorszy wytwór życia stadnego, napawa mnie wstrętem; [...] owa plaga cywilizowanego świata powinna być czym prędzej zniesiona. Bohaterstwo na rozkaz, bezsensowna przemoc i cała ta obmierzła paplanina, która nazywa się patriotyzmem - jakże serdecznie tego wszystkiego nienawidzę! Jakże podła i nikczemna wydaje mi się wojna! Dałbym się prędzej posiekać na kawałki, aniżeli miałbym brać udział w tak wstrętnym przedsięwzięciu.bohaterstwo cywilizacja patriotyzm rozkaz stado wojna wojsko świat
Dodaj do notesu 

3 ranking

Vladimir Jankélé­vitch Vladimir Jankélé­vitch
To co nieuchronne
Moim zdaniem, gdybyśmy mieli się całkowicie wyzbyć przemocy, zrezygnować z przeciwstawiania się złu siły – jak to zalecają Tołstoj czy Gandhi – nadal znajdowalibyśmy się pod nazistowską okupacją.Dodaj do notesu 

3 ranking

Thomas Alva Edison Thomas Alva Edison
Brak przemocy prowadzi do najwyższej etyki, która jest celem całej ewolucji. Dopóki nie przestaniemy krzywdzić innych żywych stworzeń, ciągle będziemy dzikusami.Dodaj do notesu 

2 ranking

Albert Einstein Albert Einstein
Musimy pojąć tę trudną prawdę, że przyszłość ludzkości będzie znośna tylko wówczas, gdy zarówno w sferze stosunków międzynarodowych, jak i we wszystkich i innych dziedzinach będziemy postępować sprawiedliwie i zgodnie z prawem, a nie grozić użyciem przemocy.groźba ludzkość prawda prawo przyszłość sprawiedliwość
Dodaj do notesu 

1 ranking

Albert Einstein Albert Einstein
Przemoc niekiedy pozwala rozprawić się szybko z jakimiś przeszkodami, ale nie jest zdolna czegokolwiek stworzyć.przeszkoda twórczość
Dodaj do notesu 

1 ranking

Dan Brown Dan Brown
Kod Leonarda da Vinci 28 161
Nie sposób zaprzeczyć, że współczesny Kościół czyni wiele dobrego dla skołatanego dzisiejszego świata, ale w historii Kościoła jest niejedna karta kłamstwa i przemocy.Kościół kłamstwo
Dodaj do notesu 

1 ranking

Albert Einstein Albert Einstein
Jestem przekonany, że Gandhi to najbardziej światły polityk naszej epoki. Powinniśmy ze wszystkich sił starać się postępować tak jak on - nie stosować przemocy w walce o słuszną sprawę i powstrzymywać się od udziału we wszystkim, co uważamy za zło.epoka polityka walka zło
Dodaj do notesu 

1 ranking

Leszek Kołako­wski Leszek Kołako­wski
Mini wykłady o maxi sprawach
Potępiać absolutnie wszelką przemoc, bez różnicy, to potępiać życie. Nie jest jednak nierozumne starać się o taki świat, gdzie przemoc skierowana będzie tylko przeciw niewoli, zbrodni, agresji i tyranii. Nie jest to nierozumne również wtedy, gdy mamy wielkie i dobrze uzasadnione wątpliwości co do tego, czy taki świat kiedykolwiek istnieć będzie.Dodaj do notesu 

0 ranking

Leszek Kołako­wski Leszek Kołako­wski
Mini wykłady o maxi sprawach
Demokracja jest narzędziem, które kanalizuje konflikty międzyludzkie i umożliwia ich rozwiązywanie - czasem nawet usuwanie, czasem osłabianie - bez użycia przemocy.demokracja
Dodaj do notesu