Cytaty o sługach

24 ranking

Adam Mickiewicz Adam Mickiewicz
Pan Tadeusz III Umizgi, wersy: 490, 491 88
Bo serce nie jest sługa, nie zna, co to pany,
I nie da się przemocą okuwać w kajdany.
kajdany przemoc serce
Dodaj do notesu 

6 ranking

Lope de Vega
Gdy pan pojmie, że jego sługa jest mądrzejszy, zaczyna go nienawidzieć.nienawiść
Dodaj do notesu 

6 ranking

Fryderyk Nietzsche Fryderyk Nietzsche
To rzekł Zaratustra Część druga: O sławnych mędrcach 134
Jeśli musisz być sługą, znajdź takiego, któremu służba twa najlepiej służy.służba
Dodaj do notesu 

4 ranking

Joseph Conrad Joseph Conrad
Morze, zapewne wskutek zawartej w nim soli, nadaje szorstkość zewnętrznej powłoce swych sług, lecz zachowuje słodycz ich ducha.duch morze sól słodycz
Dodaj do notesu 

3 ranking

Mikołaj Gogol Mikołaj Gogol
Aforyzmy Gogol Z listów 27
Nie pokochasz ludzi dopóty, dopóki nie staniesz się ich sługą.ludzie
Dodaj do notesu 

2 ranking

Adam Mickiewicz Adam Mickiewicz
Pan każe, sługa musi.rozkaz
Dodaj do notesu 

2 ranking

Fryderyk Nietzsche Fryderyk Nietzsche
To rzekł Zaratustra Część czwarta i ostatnia: Wysłużony 331
Dobry sługa zaś wie wszystko, a czasem i to, co jego pan sam przed sobą ukrywa.Dodaj do notesu 

1 ranking

Karl Kraus
Język jest matką, a nie służebnicą myśli.język matka myśl
Dodaj do notesu 

1 ranking

Michaił Bułhakow Michaił Bułhakow
Mistrz i Małgorzata Część druga: 24. Wydobycie mistrza 338
Behemot
Służące wiedzą wszystko [...]. Jest błędem sądzić, że są ślepe.Dodaj do notesu 

1 ranking

Georg Christoph Lichtenberg Georg Christoph Lichtenberg
Aforyzmy Lichtenberg 202 96
Wielcy ze swymi długimi łapami szkodzą często o wiele mniej niż ich sługusy o krótkich łapach.Dodaj do notesu 

1 ranking

Giordano Bruno
Sługami słów muszą być gramatycy. Filozofowie powinni być panami słów.filozofia
Dodaj do notesu