Najlepiej sprawdzone cytaty w polskiej Sieci, str. 12

0 ranking

Terry Pratchett Terry Pratchett
Przez set­ki lat ludzie wie­rzy­li, iż jaszczur­ki w stud­ni do­wodzą, że wo­da jest świeża i zdat­na do pi­cia. I przez cały ten czas ani ra­zu nie za­dali so­bie py­tania, gdzie właści­wie jaszczur­ki chodzą do toalety.Dodaj do notesu 

0 ranking

Terry Pratchett Terry Pratchett
Praw­dzi­wa głupo­ta zaw­sze po­kona sztuczną inteligencję.Dodaj do notesu 

0 ranking

Terry Pratchett Terry Pratchett
Daj ko­muś ogień, a będzie mu ciepło przez je­den dzień, ale wrzuć go do og­nia, a będzie mu ciepło do końca życia.Dodaj do notesu 

1 ranking

Terry Pratchett Terry Pratchett
Jest śmierć i po­dat­ki, ale po­dat­ki są gor­sze, bo śmierć przy­naj­mniej nie tra­fia się człowieko­wi co roku.Dodaj do notesu 

0 ranking

Terry Pratchett Terry Pratchett
- Dlacze­go Chaos zaw­sze wyg­ry­wa z Porządkiem?
- Po­nieważ jest le­piej zorganizowany.
Dodaj do notesu 

2 ranking

Terry Pratchett Terry Pratchett
W każdym nor­malnym człowieku tkwi sza­leniec i próbu­je wy­dos­tać się na zewnątrz.Dodaj do notesu 

1 ranking

Terry Pratchett Terry Pratchett
Ludzie, którzy nie pot­rze­bują in­nych ludzi, pot­rze­bują in­nych ludzi, by im oka­zywać, że są ludźmi, którzy nie pot­rze­bują in­nych ludzi.Dodaj do notesu 

0 ranking

Terry Pratchett Terry Pratchett
Kłopot z życiem po­lega na tym, że nie ma okaz­ji go przećwiczyć i od ra­zu ro­bi się to na poważnie.Dodaj do notesu 

0 ranking

Agnieszka Osiecka Agnieszka Osiecka
Włóczę się po wąskich uliczkach. Stare domy walą się na mnie. Podlegają opiece konserwatora. Ja – nie. Nie podlegam już niczyjej opiece.Dodaj do notesu 

0 ranking

Agnieszka Osiecka Agnieszka Osiecka
Pośród doskonałego porządku dzisiejszego poranka czuję się nieprzyzwoicie samotna z tym moim pytaniem: Po co żyłam?Dodaj do notesu 

0 ranking

Agnieszka Osiecka Agnieszka Osiecka
U mnie jest blisko z serca do papieru.Dodaj do notesu 

1 ranking

Agnieszka Osiecka Agnieszka Osiecka
Szczęście to jest radość powtarzania. Jeśli ktoś stanął nad ranem w porcie, spojrzał w morze i zobaczył nagle jak niebo pęka i ze stalowej jamy wynurza się rdzawa kreska – jak w rozpalonym piecu – to znaczy… no właśnie, to nic nie znaczy. Bo ten, kto znalazł tam się jeden jedyny raz i się ucieszył raz szaleńczo, to nie jest jeszcze człowiek szczęśliwy. To jest człowiek, któremu się coś udało. [...] Ale człowiek, który chodzi na brzeg codziennie i za każdym razem jest olśniony, to jest człowiek szczęśliwy.Dodaj do notesu 

0 ranking

Agnieszka Osiecka Agnieszka Osiecka
Życie pastwi się nade mną z niebywałym okrucieństwem. W słowach też nie znajduję żadnej pociechy ani przytułku. Suche słowa mi się sypią, sypkie, oddzielne.Dodaj do notesu