Najlepiej sprawdzone cytaty w polskiej Sieci, str. 15

0 ranking

Michel Houelle­becq Michel Houelle­becq
Tak więc można ostatecznie wyobrazić sobie człowieka zakochanego, będącego w depresji, ale człowiek dotknięty depresją, który jest jednocześnie patriotą, to już doprawdy nie do wyobrażenia.Dodaj do notesu 

1 ranking

Khaled Hosseini Khaled Hosseini
Każdy grzech to ja­kaś for­ma kradzieży [...]. Kto za­bija, krad­nie czy­jeś życie. Kto kłamie, krad­nie ko­muś in­ne­mu pra­wo do praw­dy. Kto oszu­kuje, ok­ra­da ko­goś z pra­wa do uczci­wego pro­wadze­nia interesów.Dodaj do notesu 

0 ranking

Khaled Hosseini Khaled Hosseini
Gdy się puszcza la­taw­ce — myśli wędrują wraz z nimi.Dodaj do notesu 

0 ranking

Khaled Hosseini Khaled Hosseini
Mie­szka­liśmy w tym sa­mym do­mu, ale w zu­pełnie in­nych kręgach istnienia.Dodaj do notesu 

0 ranking

Khaled Hosseini Khaled Hosseini
Spośród wszel­kich trud­ności, które spo­tyka­ją człowieka w życiu, nic nie sta­nowi gor­szej ka­ry niż zwykłe czekanie.Dodaj do notesu 

0 ranking

Khaled Hosseini Khaled Hosseini
Niep­rawdą jest, że czas leczy wszel­kie ra­ny. Nie leczy - rozdrapuje.Dodaj do notesu 

0 ranking

Khaled Hosseini Khaled Hosseini
Ze smut­nych his­to­rii pow­stają dob­re książki.Dodaj do notesu 

0 ranking

Khaled Hosseini Khaled Hosseini
Być może jest to ka­ra dla tych, którzy by­li bez­duszni: zro­zumieć to wszys­tko do­piero wte­dy, gdy nicze­go nie można już naprawić.Dodaj do notesu 

0 ranking

Khaled Hosseini Khaled Hosseini
Nie mówimy do siebie nie dlatego, że nie mamy nic do powiedzenia, ale dlatego, że nie musimy nic mówić – bo tak bywa między dwojgiem ludzi, którzy są dla siebie pierwszym wspomnieniem.Dodaj do notesu 

0 ranking

Khaled Hosseini Khaled Hosseini
Może tak właśnie kiełkuje przebaczenie – nie w triumfalnym objawieniu, ale w bólu rozstania, wygnania, ucieczki w środku nocy.Dodaj do notesu 

0 ranking

Khaled Hosseini Khaled Hosseini
Cisza to spokój. Cisza to przykręcenie regulatora z napisem Głośność. Milczenie to całkowite wciśnięcie wyłącznika. Wyłączenie się z życia. Z wszystkiego.Dodaj do notesu 

0 ranking

Frank Herbert Frank Herbert
Skłonni jesteśmy upodabniać się do najgorszego z naszych przeciwników.Dodaj do notesu 

0 ranking

Frank Herbert Frank Herbert
Wyrwij swoje pytania z ich podłoża, a zobaczysz zwisające korzenie. To będą następne pytania.Dodaj do notesu