Najlepiej sprawdzone cytaty w polskiej Sieci, str. 19

0 ranking

Frank Herbert Frank Herbert
A jakże łatwo jest zabić wykorzenioną roślinę. Szczególnie kiedy się wsadzi ją we wrogą glebę.Dodaj do notesu 

0 ranking

Joseph Fourier Joseph Fourier
Głębo­kie stu­dium na­tury jest naj­bar­dziej płod­nym źródłem ma­tema­tycznych odkryć.Dodaj do notesu 

0 ranking

Joseph Fourier Joseph Fourier
Ana­liza ma­tema­tyczna jest tak ob­szer­na jak sa­ma natura.Dodaj do notesu 

0 ranking

Joseph Fourier Joseph Fourier
Ma­tema­tyka porównu­je naj­bar­dziej zróżni­cowa­ne zja­wis­ka i od­kry­wa niepoz­na­ne dotąd ana­logie, które je łączą.Dodaj do notesu 

0 ranking

Diana Spencer Diana Spencer
Nie fun­kcjo­nuję według re­gula­minu... Kieru­je się ser­cem, nie głową.Dodaj do notesu 

0 ranking

Diana Spencer Diana Spencer
Mam dar da­wania miłości. I mam za­miar korzys­tać z te­go daru.Dodaj do notesu 

0 ranking

Diana Spencer Diana Spencer
Żałuję, iż przez małżeństwo weszłam do niemieckiej rodziny.Dodaj do notesu 

0 ranking

Diana Spencer Diana Spencer
W tym małżeństwie było nas troje, więc było trochę tłoczno.Dodaj do notesu 

0 ranking

Diana Spencer Diana Spencer
W jednej chwili byłam nikim. W następnej byłam księżną Walii, matką, zabawką mediów i członkiem tej rodziny, a to stanowczo za dużo do zniesienia dla jednego człowieka.Dodaj do notesu 

0 ranking

Diana Spencer Diana Spencer
Czuję się bardziej związana z ludźmi z dna niż z tymi ze szczytu i oni [rodzina królewska] nie mogą mi tego darować.Dodaj do notesu 

0 ranking

Diana Spencer Diana Spencer
Chciałabym być królową w ludzkich sercach, ale nie widzę się jako królowa tego kraju.Dodaj do notesu 

0 ranking

Charles de Gaulle Charles de Gaulle
Żaden prawdziwy problem nie może być rozwiązany, najlepsze, co można dla niego zrobić, to zapewnić mu trwanie.Dodaj do notesu 

0 ranking

Charles de Gaulle Charles de Gaulle
Zbyt często zapomina się, że jestem zwykłym człowiekiem. Mówię czasem, że ludzie są zawsze tylko ludźmi. I ci wysocy, i ci niscy, prezydenci i zwykli obywatele.Dodaj do notesu