Najlepiej sprawdzone cytaty w polskiej Sieci, str. 30

0 ranking

Tadeusz Boy-Żeleński Tadeusz Boy-Żeleński
Każdy człowiek staje się pajacem, byle go pociągnąć za odpowiednią nitkę.Dodaj do notesu 

0 ranking

Tadeusz Boy-Żeleński Tadeusz Boy-Żeleński
Dawniej ludzie mniej mieli kultury, lecz byli szczersi.Dodaj do notesu 

0 ranking

Tadeusz Boy-Żeleński Tadeusz Boy-Żeleński
A to czysta wariacja ta demokracja.Dodaj do notesu 

0 ranking

Tadeusz Boy-Żeleński Tadeusz Boy-Żeleński
Życie ludzkie na pozór to zwykły kawał, lecz on nie jest tak prosty, jak by się zdawał.Dodaj do notesu 

0 ranking

Tadeusz Boy-Żeleński Tadeusz Boy-Żeleński
Z tym największy jest ambaras,
Żeby dwoje chciało naraz.
Dodaj do notesu 

0 ranking

Tadeusz Boy-Żeleński Tadeusz Boy-Żeleński
Trzeba się dziwić bierności, z jaką społeczeństwo oczekuje, co – bez jego udziału – zdecyduje ktoś o jego losie i w czym potem bezradnie tkwić będą całe pokolenia.Dodaj do notesu 

1 ranking

Phil Bosmans Phil Bosmans
Czy jeszcze pa­miętasz, że zos­tałeś stworzo­ny do radości?Dodaj do notesu 

1 ranking

Phil Bosmans Phil Bosmans
Żad­na noc nie może być aż tak czar­na, żeby nig­dzie nie można było od­szu­kać choć jed­nej gwiaz­dy. Pus­ty­nia też nie może być aż tak bez­nadziej­na, żeby nie można było od­kryć oazy. Pogódź się z życiem, ta­kim ja­kie ono jest. Zaw­sze gdzieś cze­ka ja­kaś mała ra­dość. Is­tnieją kwiaty, które kwitną na­wet w zimie.Dodaj do notesu 

1 ranking

Phil Bosmans Phil Bosmans
Ze szczęściem cza­sami by­wa tak jak z oku­lara­mi, szu­ka się ich, a one siedzą na nosie.Dodaj do notesu 

1 ranking

Phil Bosmans Phil Bosmans
Naj­piękniej­szych chwil w życiu nie zap­la­nujesz. One przyjdą same.Dodaj do notesu 

0 ranking

Phil Bosmans Phil Bosmans
Czas to nie droga szybkiego ruchu pomiędzy kołyską a grobem; czas – to miejsce na zaparkowanie pod słońcem.Dodaj do notesu 

0 ranking

Phil Bosmans Phil Bosmans
Bardziej od pieniędzy potrzebujesz miłości. Miłość to siła nabywcza szczęścia.Dodaj do notesu 

0 ranking

Phil Bosmans Phil Bosmans
Aby samemu stać się lepszym, nie musisz czekać na lepszy świat.Dodaj do notesu