Najlepiej sprawdzone cytaty w polskiej Sieci, str. 8

0 ranking

Piotr Apostoł
Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi.Bóg ludzie słuchanie
Dodaj do notesu 

1 ranking

Kornel Makuszyński
Tu­rys­ty­ka: dra­panie się tam, gdzie nie swędzi.turystyka
Dodaj do notesu 

1 ranking

Kornel Makuszyński
Jeżeli ko­bieta cię zdradzi, zaw­sze mieć będzie żal do ciebie, że z twe­go po­wodu nie mogła te­go uczy­nić wcześniej.kobieta zdrada żal
Dodaj do notesu 

1 ranking

Kornel Makuszyński
Właści­wie idzie o dro­biazg i zro­zumienie, że by­le idiota pot­ra­fi żyć, mając pieniądze, a sztuką wspa­niałą i bo­hater­ską jest żywot bez pieniędzy.bohaterstwo pieniądze życie
Dodaj do notesu 

3 ranking

Kornel Makuszyński
Uśmiech to pół pocałunku.pocałunek uśmiech
Dodaj do notesu 

1 ranking

Marc Levy
Sztu­ka życia po­lega po części na tym, by przez­wy­ciężać własną bezradność.bezradność przezwyciężanie życie
Dodaj do notesu 

0 ranking

Robert Joseph Flaherty
Prawie wszystko można powiedzieć za pomocą obrazu i dźwięku, prawie nic za pomocą słów.nic obraz słowo wszystko
Dodaj do notesu 

0 ranking

Jan Cybis
Starze­je się prze­de wszys­tkim nowość.nowość starość
Dodaj do notesu 

0 ranking

Jan Cybis
To, co chcesz na­rodzić, za­leży także od te­go, z kim spałeś.narodziny spanie
Dodaj do notesu 

0 ranking

Jan Cybis
Łat­wiej wie­rzyć w postęp niż w siebie.postęp wiara
Dodaj do notesu 

0 ranking

Cennino Cennini
Podstawą sztuki i wszystkich jej rękoczynów początkiem jest rysunek i malowanie. Obie te części wymagają zaś: umiejętności rozcierania, a właściwie zmielania, naklejania, obciągania płótnem, gipsowania, skrobania gipsu i szlifowania, podrzeźbiania gipsem, nakładania bolusu, złocenia i polerowania, rozrabiania farb, pokrywania tła, przeprószania, wydrapywania, punktowania, a właściwie wytłaczania deseni, obrysowywania linią, kolorowania, zdobienia i pokostowania na desce, czyli na obrazie. Dla pracowania na murze trzeba umieć opryskiwać, otynkować, obramować i wygładzić, narysować, namalować na mokro, wykończyć wreszcie na sucho wiążąc temperą, ozdobić i ostatecznie wyretuszować.sztuka
Dodaj do notesu 

0 ranking

Ian McEwan Ian McEwan
Dziecko w czasie 2 40
Dla dzieci dzieciństwo nigdy się nie kończy. Pozostaje teraźniejszością. Wszystko dzieje się w czasie teraźniejszym. [...] gdy mówią: „Kiedy dorosnę...”, zawsze jest w tym odcień niedowierzania — jakże mogliby być kimś innym, niż są?dorastanie dzieciństwo dziecko teraźniejszość
Dodaj do notesu 

0 ranking

Ian McEwan Ian McEwan
Dziecko w czasie 2 38
[...] najwspanialsze tak zwane książki dla dzieci przemawiają zarówno do dzieci, jak i do dorosłych, do rodzącego się w dziecku dorosłego i do zapomnianego dziecka w dorosłym.dorośli dziecko książka
Dodaj do notesu