Najlepiej sprawdzone cytaty w polskiej Sieci, str. 81

0 ranking

Antoni Kępiński Antoni Kępiński
Rytm życia
Wiedza lekarska składa się współcześnie jakby z dwóch tomów: jeden z nich wydany świeżo, wciąż poszerzany, ściśle naukowy, pełen ilustracji, wykresów, matematycznych analiz, drugi zaś stary, zniszczony, zapomniany, choć mieści w sobie sumę wielowiekowych doświadczeń lekarskich.wiedza
Dodaj do notesu 

1 ranking

Antoni Kępiński Antoni Kępiński
Rytm życia
W ogólnym obrachunku nie wiadomo do końca, kto wynosi większe korzyści ze wzajemnego współżycia: psychiatra czy jego pacjent.korzyść pacjent
Dodaj do notesu 

0 ranking

Antoni Kępiński Antoni Kępiński
Rytm życia
Im większy wpływ psychiatra chce na chorego wywrzeć, tym mniejszy wpływ wywiera.choroba
Dodaj do notesu 

5 ranking

Antoni Kępiński Antoni Kępiński
Rytm życia
Nie można drugiego człowieka obserwować, nie działając na niego.obserwacja
Dodaj do notesu 

1 ranking

Antoni Kępiński Antoni Kępiński
Rytm życia
Obozy zagłady odsłoniły prawdę o człowieku, której dotychczas ludzkość nie może strawić.zagłada
Dodaj do notesu 

0 ranking

Antoni Kępiński Antoni Kępiński
Rytm życia
Obozy zagłady były wynalazkiem XX wieku.zagłada
Dodaj do notesu 

5 ranking

Antoni Kępiński Antoni Kępiński
Rytm życia
Trzeba pić do dna, by dojść do dna swej duszy. A że dna tego w rzeczywistości nie ma, więc im głębiej się schodzi, tym większą ciemność się widzi i zapanowuje ochota skończenia ze sobą, w czym też alkohol pomaga, przynosząc zamiast śmierci utratę świadomości.alkohol
Dodaj do notesu 

3 ranking

Antoni Kępiński Antoni Kępiński
Rytm życia
Polacy lubili i lubią pić „do dna”. Przeważa u nich typ picia heroiczny i samobójczy.Polak
Dodaj do notesu 

1 ranking

Antoni Kępiński Antoni Kępiński
Rytm życia
Można by wyróżnić kilka stylów picia: neurasteniczny, kontaktywny, dionizyjski, heroiczny i samobójczy.alkohol
Dodaj do notesu 

5 ranking

Antoni Kępiński Antoni Kępiński
Rytm życia
Alkohol redukuje udrękę pytań związanych z obrazem samego siebie.alkohol
Dodaj do notesu 

0 ranking

Antoni Kępiński Antoni Kępiński
Rytm życia
Nuda i pośpiech więcej męczą niż intensywny wysiłek umysłowy czy fizyczny.nuda
Dodaj do notesu 

0 ranking

Antoni Kępiński Antoni Kępiński
Rytm życia
Im więcej chory chce, tym mniej może.choroba
Dodaj do notesu 

8 ranking

Antoni Kępiński Antoni Kępiński
Rytm życia
W samotności łatwiej dochodzi się do samouwielbienia, a jednocześnie do skrajnej nienawiści, kończącej się nieraz samobójstwem.samotność
Dodaj do notesu