Regulamin

Dostęp do serwisu Cytaty.eu jest bezpłatny.

Aby korzystać z wszystkich opcji oferowanych przez serwis Cytaty.eu, należy się zarejestrować, a w przyszłości korzystać z możliwości logowania do serwisu (jeśli ktoś nie chce korzystać z wszystkich opcji, może korzystać z opcji, które nie wymagają rejestracji czy logowania).

Cytaty w serwisie Cytaty.eu otrzymują status Nie zweryfikowanych w przypadku, gdy nie jest znane źródło cytatu (wszystkie takie cytaty nie mają oznaczonego źródła cytatu podanego pod autorem). Każdy cytat, co do którego dane są znane, uzyskuje status Zweryfikowanego i tuż pod nim widnieje źródło. Cytaty dodane w ciągu ostatniego tygodnia uzyskują status Nowych.

Każdy zalogowany użytkownik serwisu Cytaty.eu ma możliwość dodawania nowych cytatów — bez gwarancji opublikowania w przypadku, gdy cytat nie spełnia następujących warunków:

  • jest cytatem niepełnym lub bez autora bądź źródła;
  • jest tekstem własnym;
  • jest podejrzany (intepretację terminu podejrzany niniejszy regulamin pozostawia do dyspozycji moderatorów i administratorów serwisu).

Serwis Cytaty.eu nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użycia cytatów w nim zamieszczonych, w tym za straty moralne, finansowe i dotyczące uszczerbków na zdrowiu zarówno fizycznym jak i psychicznym. Dodatkowo odpowiedzialności nie biorą administratorzy i moderatorzy serwisu. Bierzemy natomiast odpowiedzialność za treści umieszczone na łamach serwisu, dlatego jeśli uważasz, że serwis Cytaty.eu dotyka Cię w jakikolwiek sposób, skontaktuj się z nami przy pomocy działu Kontakt. Jeżeli jesteś przejęty obcowaniem z literaturą skompresowaną do formy cytatu, również możesz nas o tym powiadomić.

Odpowiedzialność za awatary (grafikę umieszczoną przez Użytkowników serwisu) ponosi osoba, która taki awatar dodała do serwisu. Powinny to być grafiki, fotografie, zdjęcia, rysunki, do których prawa autorskie posiada osoba dodająca awatar, lub dany plik jest udostępniony do użytku publicznego.

Niedopuszczalne jest działanie na szkodę serwisu. Pod pojęciem takiego zachowania rozumie się:

  • zużywanie transferu poprzez pobieranie automatyczne bądź ręczne części lub całego serwisu;
  • wszelkie inne zachowania przyjęte ogólnie za szkodliwe.

Autorzy, moderatorzy i administratorzy (a także ich prababki oraz ojcowie chrzestni) serwisu Cytaty.eu zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu.