Cytaty z książki pt. „Dzika kaczka”

7 ranking

Akt trzeci 64
Relling
[...] demoniczne natury nie są stworzone do tego, żeby kroczyć prostymi drogami; muszą od czasu do czasu zbaczać na bezdroża...droga natura
Dodaj do notesu 

6 ranking

Akt trzeci 62
Hajlmar Ekdal
Trzeba ci wiedzieć, że inspiracja, natchnienie, jeżeli ma przyjść, to przyjdzie niezależnie od wszystkiego.natchnienie
Dodaj do notesu 

4 ranking

Akt pierwszy 23
Werle
Człowiek samotny, Gregers, nie śmieje się tak łatwo.samotność śmiech
Dodaj do notesu 

4 ranking

Akt piąty 101
Barrymore
A propos, panie Werle junior, niechże pan nie posługuje się obcym wyrazem „ideały”. Przecież na określenie tego mamy piękne rodzime słowo: kłamstwa.ideał kłamstwo
Dodaj do notesu 

3 ranking

Akt drugi 37
Gregers Werle
Kiedy się patrzy na te dorastające dzieci, człowiek czuje, jak się starzeje.dziecko
Dodaj do notesu 

2 ranking

Akt drugi 39
Stary Ekdal
Las mści się.las
Dodaj do notesu 

1 ranking

Akt piąty 98
Relling
Nieszczęściem Ekdala jest, że otoczenie uważało go zawsze za kogoś zupełnie wyjątkowego...nieszczęście otoczenie
Dodaj do notesu 

0 ranking

Akt piąty 116
Barrymore
Ach, życie byłoby wcale nie najgorsze, gdyby nam tylko oszczędzono tych kochanych wierzycieli, którzy nachodzą nasze skromne mieszkania prezentując postulaty ideowe.życie
Dodaj do notesu 

0 ranking

Akt drugi 41
Stary Ekdal
O, dzikie kaczki są dziwaczne, może mi pan wierzyć.Dodaj do notesu 

0 ranking

Akt drugi 42
HJALMAR: [...] Roztyła się. Przebywa tam tak długo, że zapomniała, czym jest życie na swobodzie... A przecież w tym rzecz cała.
GREGERS: Masz rację, Hjalmarze. Żeby tylko nigdy nie zobaczyła ani morza, ani nieba.
swoboda
Dodaj do notesu