Cytaty z książki pt. „Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów”

17 ranking


[...] wśród setki ludzi znajdzie się może jeden, z którym warto podyskutować. Reszta niech mówi, co chce, bowiem desipere est juris gentium (ludzie mają prawo być głupimi).dyskusja
Dodaj do notesu 

6 ranking


Dla człowieka nie ma nic droższego niż dogodzenie jego próżności i żadna rana nie boli bardziej niż rana zadana właśnie próżności.próżność
Dodaj do notesu 

5 ranking


Człowiek jest zły z natury.człowiek natura zło
Dodaj do notesu 

4 ranking


To, co się nazywa zdaniem ogółu, jest ściśle biorąc zdaniem dwóch lub trzech osób [...].zdanie
Dodaj do notesu 

3 ranking


Doprawdy, nie ma tak absurdalnego poglądu, którego by ludzie nie przyjęli jako własny, o ile tylko potrafi im się wmówić, że pogląd ten został przyjęty przez ogół. Przykład tak działa na ich myślenie, jak na ich czyny.czyn myślenie pogląd
Dodaj do notesu 

2 ranking


Powszechność jakiegoś poglądu nie jest, poważnie mówiąc, żadnym dowodem, nie daje nawet prawdopodobieństwa słuszności.pogląd słuszność
Dodaj do notesu 

1 ranking


Nikt się tak łatwo nie decyduje na to, aby myśleć lub wnioskować wbrew prawom logiki: błędne sądy zdarzają się często, błędne wnioski zaś nader rzadko.sąd
Dodaj do notesu 

1 ranking


[...] im bardziej ogólnikowe jest twierdzenie, tym bardziej jest ono narażone na ataki.twierdzenia
Dodaj do notesu 

1 ranking


Prości ludzie [...] mają głęboki respekt dla wszelkiego rodzaju fachowców. Nie wiedzą oni o tym, że kto z pewnej rzeczy robi profesję, ten kocha nie tę rzecz, lecz swój zarobek – ani o tym, że kto pewną rzecz wykłada, przeważnie słabo ją zna, albowiem jeśli ją studiuje gruntownie, nie pozostaje mu zazwyczaj czasu na jej nauczanie.respekt
Dodaj do notesu 

0 ranking


[...] ze słusznych przesłanek wynikają zawsze słuszne twierdzenia, jakkolwiek z błędnych nie zawsze wynikają błędne.twierdzenia
Dodaj do notesu 

0 ranking


Prawda może wynikać również i z błędnych przesłanek, chociaż nigdy nic fałszywego nie wynika z przesłanek prawdziwych.prawda
Dodaj do notesu