Cytaty z rozdziału „Rozdział IV: Przedmowa do Filidora dzieckiem podszytego” z książki pt. „Ferdydurke”

8 ranking

75
Kto wam dał patent na Dojrzałość?dojrzałość pytania
Dodaj do notesu 

5 ranking

78
Niezadługo zdamy sobie sprawę, że już nie to jest najważniejsze: umierać za idee, style, tezy, hasła, wiary; i nie to także: utwierdzać się w nich i zamykać; ale co innego, ale to: wycofać się o krok i zdobyć dystans do wszystkiego, co nieustannie wydarza się z nami.dystans idea styl wiara
Dodaj do notesu 

5 ranking

63
[...] już w zaraniu młodości człowiek wsiąka we frazes i grymas. W takiej kuźni wykuwa się dojrzałość nasza.dojrzałość młodość
Dodaj do notesu 

4 ranking

74
[...] istota ludzka nie wyraża się w sposób bezpośredni i zgodny ze swoją naturą, ale zawsze w jakiejś określonej formie i że forma owa, ów styl, sposób bycia nie jest tylko z nas, lecz jest nam narzucony z zewnątrz – i oto dlaczego ten sam człowiek może objawiać się na zewnątrz mądrze albo głupio, krwawo lub anielsko, dojrzale albo niedojrzale, zależnie od tego, jaki styl mu się napatoczy i jak uzależniony jest od innych ludzi.człowiek forma inni ludzie styl
Dodaj do notesu 

3 ranking

66
To, co napisałeś, dyktuje ci sens dalszy, dzieło rodzi się nie z ciebie, chciałeś napisać to, a napisało ci się coś zupełnie odmiennego. Części mają skłonność do całości, każda część zmierza do całości po kryjomu, dąży do zaokrąglenia, poszukuje dopełnienia, doprasza się reszty na obraz i podobieństwo swoje.całość część dzieło podobieństwo
Dodaj do notesu 

3 ranking

77
[...] styl uniwersalny to ten, który potrafi miłośnie objąć niedorozwój.styl
Dodaj do notesu 

2 ranking

73
Rzeczywistość jest zawsze bogatsza od naiwnych iluzji i kłamliwych fikcji.fikcja iluzja rzeczywistość
Dodaj do notesu 

2 ranking

73
[...] sztuka polega na doskonaleniu formy.forma sztuka
Dodaj do notesu 

2 ranking

69
Wierzcie mi: jest wielka różnica między artystą, który się urzeczywistnił, a zgrają półartystów i ćwierćwieszczów, którzy dopiero pragną się urzeczywistnić. I to, co przystoi artyście już wykończonemu w całym profilu swoim, w was inny ma wydźwięk. Ale wy, zamiast stworzyć sobie koncepcję na własną miarę i wedle własnej rzeczywistości, stroicie się w cudze piórka – i oto dlaczego stajecie się aspirantami, wiecznie nieudolnymi, wiecznie na tę trójczynę, wy, słudzy i naśladowcy, hołdownicy i wielbiciele Sztuki, która was trzyma w przedpokoju.artysta rzeczywistość różnica sztuka
Dodaj do notesu 

2 ranking

72
Błąd, który nachalnie i nagminnie popełniacie, polega w pierwszym rzędzie na tym: że redukujecie obcowanie człowieka ze sztuką wyłącznie do emocji artystycznej, ujmując zarazem to obcowanie w jego aspekcie skrajnie indywidualistycznym, jakby każdy z nas przeżywał sztukę na własną rękę, nogę, w hermetycznym odosobnieniu od innych ludzi. Lecz w rzeczywistości mamy tu do czynienia z mieszanką, złożoną z wielu emocji tudzież z wielu ludzi, którzy wzajemnie na siebie oddziaływując, wytwarzają zbiorowe przeżycie.błędy człowiek inni ludzie sztuka
Dodaj do notesu 

2 ranking

77
[...] starajcie się przezwyciężyć formę, wyzwolić z formy. Przestańcie utożsamiać się z tym, co was określa.forma
Dodaj do notesu 

1 ranking

78
Wkrótce poczniemy obawiać się naszych osób i osobowości, stanie się nam jasne bowiem, że one bynajmniej nie są w pełni nasze.osobowość
Dodaj do notesu 

1 ranking

66
Czy wreszcie my stwarzamy formę, czy ona nas stwarza? Wydaje się nam, że to my konstruujemy – złudzenie, w równej mierze jesteśmy konstruowani przez konstrukcję.forma złudzenie
Dodaj do notesu