Cytaty z książki pt. „Horror metaphysicus”

6 ranking


[...] gdy nie ma czegoś takiego jak prawda, nie ma również miejsca na wątpienie.prawda zwątpienie
Dodaj do notesu 

2 ranking


Im więcej jedności, tym więcej dobra.dobro jedność
Dodaj do notesu 

2 ranking


A oto na czym ów horror polega: jeśli nic prawdziwie poza Absolutem nie istnieje, Absolut jest niczym; jeśli nic prawdziwie nie istnieje poza mną, ja sam jestem niczym.ja
Dodaj do notesu 

1 ranking


[...] wiemy tylko to, co zawsze było w nas. [...] Całość jest w nas i dlatego możemy w ogóle cokolwiek wiedzieć.wiedza
Dodaj do notesu 

1 ranking


Skoro więc Absolut, jak czas – jego wróg wciąż żywy, choć pokonany – nie poddaje się pojęciowej redukcji do czegokolwiek innego, to imię jego, o ile je ma, Nic. Tak to jedno Nic wybawia drugie Nic od jego Nicości. Oto horror metaphysicus.nic
Dodaj do notesu 

1 ranking


[...] o tym co bezimienne i nieopisywalne można napomykać w taki sposób, że – przynajmniej w intensywnych aktach religijnych i artystycznych – budzi się poczucie zrozumienia, ów rodzaj ulotnego spełnienia, które jest zarówno prawomocne w sensie poznawczym, jak i dostarcza przeświadczenia, iż jest się „w kontakcie” czy też „w obrębie” czegoś, co jest bardziej realne niż codzienna rzeczywistość.rzeczywistość
Dodaj do notesu 

1 ranking


Filozofia jest z definicji krainą pomieszania języków, tj. w której zgody co do kryteriów prawomocności nie da się osiągnąć.filozofia
Dodaj do notesu 

1 ranking


Rodzaj ludzki, w całej swej cywilizacyjnej różnorodności, nigdy nie był i zapewne nigdy nie będzie w stanie uwolnić się od pragnienia ucieczki przed czasem.czas
Dodaj do notesu 

1 ranking


Krótko mówiąc, nie możemy zgłębić tajemnicy i obrócić jej w wiedzę, lecz ważne wiedzieć, że mamy z nią do czynienia; choć nie sposób zedrzeć zasłonę, za którą ukrywa się rzeczywistość ostateczna, winniśmy wiedzieć, że jest taka zasłona.tajemnica wiedza
Dodaj do notesu 

1 ranking


Matematyka jest najpotężniejszym intelektualnym wehikułem, jaki kiedykolwiek został skonstruowany, za pomocą którego uciekamy przed czasem, lecz nie ma powodu przypuszczać, że mogłaby kiedyś umożliwić tego rodzaju ucieczkę, jaką ucieleśnia pogoń za absolutem.matematyka
Dodaj do notesu 

1 ranking


[...] każde wypowiadane przez nas zdanie zakłada całą historię kultury, której używany przez nas język jest przejawem. Żadne słowo nie jest samo przez się przejrzyste. Żadne nie może rościć sobie pretensji do przekazywania słuchaczowi niczym nie skażonego świata, do którego ma się odnosić. Jakąkolwiek rzeczywistość by przekazywało, jest to rzeczywistość przefiltrowana przez grube osady ludzkiej historii tkwiące w naszych umysłach, choć nie w naszej świadomej pamięci.słowo
Dodaj do notesu 

0 ranking


[...] pragnienie życia w świecie uporządkowanym, w świecie, którego pochodzenie, prawa i przeznaczenie możemy uchwycić, nie jest chwilową, historycznie względną zachcianką, lecz trwałą częścią naszej kondycji człowieczej.pragnienie życie
Dodaj do notesu 

0 ranking


[...] sam akt poznania, sam fakt, że umysł nasz obcuje ze światem, którym nie jest, i że potrafi ten świat sobie przyswoić lub uczynić z niego zdarzenie uświadomione, ów fakt najzwyklejszy, gdy spojrzeć nań bez uprzedzeń, jest najdziwniejszą rzeczą, jaką można sobie wyobrazić. Jeśli Bóg, jak się powiada, jest niepojęty, fakt postrzegania i poznawania jest taki w nie mniejszym stopniu [...].poznanie
Dodaj do notesu