Cytaty z książki pt. „Jeśli Boga nie ma”

4 ranking


Nie ma takiej idei, za którą nie można by, gdybyśmy chcieli, odkryć jakiejś innej, i nie ma takiej ludzkiej motywacji, której nie da się, jeśli się tylko dobrze postaramy, uznać za zwodniczą ekspresję innej, jakoby głębszej.idea
Dodaj do notesu 

3 ranking


[...] nigdy nie brak argumentów dla uzasadnienia doktryny, w którą z jakichkolwiek powodów chce się wierzyć.argumenty
Dodaj do notesu 

2 ranking


Żaden mistyk nie próbował „udowodnić” istnienia Boga; byłoby to dlań tyle, co dowodzić, że miód jest słodki, albo woda mokra.mistycyzm
Dodaj do notesu 

2 ranking


I prima facie nie ma nic absurdalnego w przekonaniu, ze świat jest absurdalny.absurd
Dodaj do notesu 

1 ranking


[...] drzewo poznania i drzewo życia nie rosną obok siebie w przyjaznej harmonii, spożywanie owoców pierwszego prowadzi ku śmierci, drugie zaś obradza nadzieją, której Rozum nie może nigdy uprawomocnić, a w istocie musi traktować jako groźbę.poznanie
Dodaj do notesu 

1 ranking


Co jest dla nas rzeczywiste, a co nierzeczywiste, jest sprawą raczej praktycznego niż filozoficznego zaangażowania; rzeczywiste jest to, czego ludzie rzeczywiście pragną. rzeczywistość
Dodaj do notesu 

1 ranking


Nie przyświadczamy [...] naszych moralnych wierzeń przez uznanie ich prawdy, lecz przez poczucie winy, gdy je gwałcimy.prawda
Dodaj do notesu 

1 ranking


Nie ma ostatniego i ostatecznego gruntu, co do którego nikt nie mógłby spytać „Jaki jest jego grunt?”, żadnego przysłowiowego ostatecznego wieloryba, niosącego żółwia, na którym to wspiera się Ziemia.Dodaj do notesu 

1 ranking


[...] albo Bóg – albo nihilizm poznawczy, nie ma nic pośredniego.Bóg
Dodaj do notesu 

0 ranking


[...] mit wieży Babel jest głęboko zakorzeniony w naszej świadomości językowej; odkryć chcemy utracony język dany nam od Boga, język, w którym rzeczom przysługują ich własne imiona, niebiańskie i prawdziwe.język
Dodaj do notesu 

0 ranking


[...] Rozum jest bezsilny w starciu z „problemem Boga”, [...] ściśle mówiąc, „problem” taki wcale nie istnieje, jako że Bóg nie jest niewiadomą w równaniu, które pozostaje nam rozwiązać, ale rzeczywistością ukazującą się wierzącemu w akcie kultu, a najbardziej choćby wyszukane narzędzia intelektu nie zdołają same z siebie pobudzić nas do tego faktu, czy do jakichkolwiek aktów w ogóle.rozum
Dodaj do notesu 

0 ranking


[...] Tak to powracamy do wielkich inicjatorów europejskiej metafizyki, Parmenidesa i Heraklita, którzy z dwóch przeciwnych stron wprawili w ruch te zawrotną karuzelę pojęć: tego, co się zmienia, nie ma; co jest, jest poza czasem; jeśli nie ma niczego poza czasem, to nic nie istnieje.istnienie
Dodaj do notesu 

0 ranking


W rezultacie spotkań z innymi obyczajami i cywilizacjami ludzie zdali sobie sprawę z tego, ze pewne obszary percepcji i niektóre formy myślenia maja charakter uniwersalny, a co najmniej na tyle powszechny, by tych nielicznych, którzy ich nie podzielają, uznać za szalonych [...].cywilizacja
Dodaj do notesu