Cytaty z książki pt. „Obrazy mimo wszystko”

0 ranking


[…] rzeczywistość, ponieważ jest „niemożliwa”, istnieje i przejawia się tylko pod postacią „kawałków”, strzępów, rzeczy częściowych.Dodaj do notesu 

0 ranking


Czyż człowiek zbyt gwałtownie przepędzający duchy nie dostarcza najlepszego dowodu na to, że jego samego one nawiedzają?Dodaj do notesu 

0 ranking


Aby wiedzieć, trzeba sobie wyobrazić.Dodaj do notesu 

0 ranking


[…] tysiące bezustannie wypowiadanych kłamstw nigdy nie sprawią, że słowo przestanie być tym, co mamy najcenniejszego.Dodaj do notesu 

0 ranking


[…] „racja w historii” zawsze zostaje zanegowana – jakkolwiek byłaby mniejszościowa, rozproszona, nieświadoma czy rozpaczliwa – przez kilka pojedynczych faktów, które są w tym wypadku czymś dla pamięci najcenniejszym: jej możliwą wyobrażalnością.Dodaj do notesu 

0 ranking


Człowiek może krytykować tylko to, czym się interesuje – krytykować nigdy nie oznacza odrzucać, podobnie jak odrzucać nigdy nie oznacza krytykować.Dodaj do notesu 

0 ranking


Obraz często pojawia się tam, gdzie zdaje się zawodzić słowo, a słowo często pojawia się tam, gdzie zdaje się zawodzić wyobraźnia.Dodaj do notesu 

0 ranking


[…] każda prawda opiera się na pewnym braku, nieobecności, negatywności niepodlegającej dialektyzacji.Dodaj do notesu 

0 ranking


Skoro horror obozów sprzeciwia się wyobraźni, jakże więc niezbędny jest nam każdy obraz wyrwany takiemu doświadczeniu!Dodaj do notesu 

0 ranking


Tam więc, gdzie „zamierają wszystkie słowa i zawodzą wszystkie kategorie” – tam, gdzie wszystkie tezy, dające się podważyć bądź nie, przestają cokolwiek znaczyć – stamtąd może wyłonić się obraz.Dodaj do notesu 

0 ranking


Aby pamiętać, trzeba sobie wyobrazić.Dodaj do notesu 

0 ranking


Samo słowo „piekło”, wypowiedziane mimochodem, stanowi część tej sfery – używamy go spontanicznie, gdy mówimy o Auschwitz, podczas gdy jest ono całkowicie nieadekwatne, niedokładne. […] Piekło to fikcja sądu wymyślona przez religię, podczas gdy Auschwitz to rzeczywistość anty-sądowa wymyślona przez polityczno-rasowe delirium.Dodaj do notesu