Cytaty z książki pt. „Pan Tadeusz”

58 ranking

X, Emigracja, Jacek, wersy: 350-353 285
Zaiste! nic tak uczuć w sercach nie rozpala,
Jako kiedy się serce od serca oddala.
Czas jest to wiatr, on tylko małą świecę zdmuchnie,
Wielki pożar od wiatru tym mocniej wybuchnie.
czas serce uczucie wiatr świeca
Dodaj do notesu 

46 ranking

VIII Zajazd, wersy: 470, 471 231
Niech słowo 'kocham' jeszcze raz z ust twych usłyszę,
Niech je w sercu wyryję i w myśli zapiszę;
słowo
Dodaj do notesu 

27 ranking

III Umizgi, wers 712 97
Myśl wielka zwykle usta do milczenia zmusza.milczenie myśl usta
Dodaj do notesu 

24 ranking

III Umizgi, wersy: 490, 491 88
Bo serce nie jest sługa, nie zna, co to pany,
I nie da się przemocą okuwać w kajdany.
kajdany przemoc serce sługa
Dodaj do notesu 

13 ranking

IX Bitwa wersy: 238, 239 254
Ach! ach! Majorze, dzisiaj żyjem, jutro gnijem,
To tylko nasze, co dziś zjemy i wypijem!
śmierć życie
Dodaj do notesu 

10 ranking

V, Kłótnia, wersy: 25, 26 138
Mężczyźni, póki młodzi, chociaż w myślach zmienni,
W uczuciach są od dziadów stalsi, bo sumienni.
mężczyzna młodzież uczucie
Dodaj do notesu 

8 ranking

VIII Zajazd, wers 807 (ostatni) 243
Tak zwycięzców zwyciężył w końcu sen, brat śmierci.sen zwycięstwo
Dodaj do notesu 

8 ranking

X, Emigracja, Jacek, wersy: 523, 524 293
Jak łatwo może człowiek popsuć szczęście drugim
W jednej chwili, a życiem nie naprawi długim!
szczęście
Dodaj do notesu 

6 ranking

X, Emigracja, Jacek, wersy: 239, 240 282
Polak, chociaż stąd między narodami słynny,
Że bardziej niźli życie kocha kraj rodzinny...
Polak kraj naród
Dodaj do notesu 

3 ranking

VIII Zajazd, wers 581
Żadne żaby nie grają tak pięknie jak polskie.żaba
Dodaj do notesu 

3 ranking

I Gospodarstwo, wersy 1-4 5
Litwo! ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie;
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.
Litwa ojczyzna ozdoba piękno strata tęsknota zdrowie
Dodaj do notesu 

3 ranking

IV Dyplomatyka i łowy, wersy: 447, 448 117
A przed ucztą potrzeba dom oczyścić z śmieci;
Oczyścić dom, powtarzam, oczyścić dom, dzieci!
dom uczta śmieci
Dodaj do notesu 

3 ranking

II Zamek, wers 808 67
Słowo wiatr, w sporach słownych nigdy nie masz końca...spór słowo
Dodaj do notesu