Cytaty z rozdziału „III Umizgi, wersy 310, 311” z książki pt. „Pan Tadeusz”

1 ranking

81
Miejsce piękne i ciche, tu się często schrania
Telimena, zowiąc je Świątynią dumania.
miejsce świątynia
Dodaj do notesu