Cytaty z książki pt. „Rytm życia”

17 ranking


Uczucia nigdy nie są seryjne, cechą ich jest indywidualność.uczucie
Dodaj do notesu 

12 ranking


Człowiek nie może być – jak część składowa maszyny – uczuciowo obojętny; musi on kochać i nienawidzić, a także być kochanym i nienawidzonym.człowiek
Dodaj do notesu 

8 ranking


Nie wiemy, co przeżywa motyl, który wykluwszy się z poczwarki, wiedziony zapachem samiczki, rozpoczyna swój lot godowy, czasem na odległość kilkunastu kilometrów, żyjąc dosłownie powietrzem tylko i miłością, gdyż nie jest zdolny do pobierania pożywienia. W każdym razie może on być symbolem miłości.miłość
Dodaj do notesu 

8 ranking


W samotności łatwiej dochodzi się do samouwielbienia, a jednocześnie do skrajnej nienawiści, kończącej się nieraz samobójstwem.samotność
Dodaj do notesu 

7 ranking


Jednym z paradoksów życia jest może to, że nie ma spraw idealnie dobrych czy złych, że dobre ma cień złego, a złe – dobrego.paradoks
Dodaj do notesu 

7 ranking


Ludzie spieszą się w pracy, dlatego niedbale ją wykonują; spieszą się w używaniu życia, dlatego jego smaku nie odczuwają; spieszą się w odpoczynku, dlatego nie mogą wypocząć.praca
Dodaj do notesu 

6 ranking


Podstawową decyzją emocjonalną w stosunku do drugiego człowieka jest decyzja zbliżenia się do niego lub oddalenia.decyzja
Dodaj do notesu 

5 ranking


Trzeba pić do dna, by dojść do dna swej duszy. A że dna tego w rzeczywistości nie ma, więc im głębiej się schodzi, tym większą ciemność się widzi i zapanowuje ochota skończenia ze sobą, w czym też alkohol pomaga, przynosząc zamiast śmierci utratę świadomości.alkohol
Dodaj do notesu 

5 ranking


Nie można drugiego człowieka obserwować, nie działając na niego.obserwacja
Dodaj do notesu 

5 ranking


Dzień, w którym miało się wiele przeżyć, jest dłuższy od dnia, w którym nic się nie zmieniło.dzień
Dodaj do notesu 

5 ranking


Alkohol redukuje udrękę pytań związanych z obrazem samego siebie.alkohol
Dodaj do notesu 

4 ranking


Istnieją pewne granice przeżyć ludzkich i bezkarnie nie można ich przekraczać; jeśli się to stanie, gdy wyjdzie się „poza”, wówczas już nie ma powrotu do dawnego. Zmienia się coś w zasadniczej strukturze; człowiek już nie jest ten sam, co kiedyś.granice
Dodaj do notesu 

4 ranking


Człowiek nawet w najgorszych dla siebie chwilach nie odwraca wzroku od przyszłości i nie traci zdolności decyzji, dzięki którym przyszłość zdobywa.przyszłość
Dodaj do notesu