Cytaty z książki pt. „To co nieuchronne”

7 ranking


[...] wszyscy jesteśmy potencjalnymi nieboszczykami, ale niektórzy z nas mają jeszcze przed sobą sporo czasu [...].nieboszczyk
Dodaj do notesu 

6 ranking


Człowiek zrozpaczony może pragnąć tylko jednego: własnej śmierci.rozpacz
Dodaj do notesu 

6 ranking


Śmierć warunkuje egzystencję. Przyznaję rację tym wszystkim, którzy mówili, że śmierć nadaje życiu sens, a jednocześnie pozbawia życie sensu. Śmierć jest nonsensem, który nadaje życiu sens.egzystencja śmierć
Dodaj do notesu 

4 ranking


Stała, choć utajona obecność śmierci uwzniośla życie, obdarza naszą egzystencję pasją, ferworem, energią. Można powiedzieć, że to, co nie umiera, nie żyje.energia śmierć
Dodaj do notesu 

3 ranking


Obawa przed rozpaczą, obawa przed strachem jest matką wielu niedorzeczności. Lęk przed śmiercią może prowadzić do obłędu, zwłaszcza jeśli ktoś zbyt dużo o tym wszystkim myśli, jeśli usiłuje oswoić tę przeraźliwą rzecz, jaką jest śmierć.rozpacz
Dodaj do notesu 

3 ranking


Moim zdaniem, gdybyśmy mieli się całkowicie wyzbyć przemocy, zrezygnować z przeciwstawiania się złu siły – jak to zalecają Tołstoj czy Gandhi – nadal znajdowalibyśmy się pod nazistowską okupacją.przemoc
Dodaj do notesu 

2 ranking


Śmierć jest nieuchronna i nieodwracalna, ale też przypieczętowuje po wsze czasy czyjąś egzystencję, to, że ktoś był, fakt niezbywalny, nieusuwalny, niezniszczalny...śmierć
Dodaj do notesu 

2 ranking


[...] śmierć to przejście z formy w brak formy.forma
Dodaj do notesu 

1 ranking


Na naukę umierania jest, z definicji, zawsze za późno.umieranie
Dodaj do notesu 

1 ranking


Jedyne, co zawsze pozostanie nieuleczalne, to śmierć, choroba chorób. Chorobę – z definicji – można leczyć. Wyjątkiem jest śmierć, choroba tych, którzy mają się doskonale.choroba
Dodaj do notesu 

1 ranking


Krytykowanie niektórych praktyk medycznych za to, że stanowią pogwałcenie natury to zwykłe nieporozumienie. Lekarz nic innego nie robi, cały czas walczy z naturalnymi procesami.lekarz medycyna
Dodaj do notesu 

1 ranking


Chrześcijaństwo jest religią miłości, ale ma także rewers, stronę mroczną: miłość do śmierci.chrześcijaństwo
Dodaj do notesu 

0 ranking


Nie istnieją dolegliwości, które byłyby a priori nieuleczalne. Istnieją jedynie choroby, których obecnie nie potrafimy jeszcze leczyć.choroba
Dodaj do notesu