Cytaty z książki pt. „Zły demiurg”, str. 4

1 ranking

Myśli uduszone 191
Należałoby sobie mówić i powtarzać w kółko, że nic z tego, co nas cieszy czy zasmuca, nie odpowiada niczemu, że wszystko to jest absolutnie śmieszne i czcze.
Otóż mówię to sobie i powtarzam każdego dnia, a jednak nadal cieszę się i smucę.
Dodaj do notesu 

1 ranking

Zły demiurg 16
Czy jest większy skandal niż to, że najpośledniejszą nawet kreaturę obdarzono zdolnością przekazywania życia, „wydawania na świat”?pytania skandal
Dodaj do notesu 

1 ranking

Myśli uduszone 146
Wszelki początek myśli oznacza jakieś niedostrzegalne uszkodzenie ducha.duch myśl początek
Dodaj do notesu 

1 ranking

Spotkania z samobójstwem 99
Żadnej rzeczy nie wysondowaliśmy do głębi, jeśli nie zbadaliśmy jej w świetle, jakie daje przygnębienie.rzecz
Dodaj do notesu 

1 ranking

Myśli uduszone 132
Temu, kto zanadto się buntował, dość energii pozostaje w końcu tylko na rozczarowanie.bunt rozczarowanie
Dodaj do notesu 

1 ranking

Myśli uduszone 133
Nagle pomyśleć, że ma się czaszkę - i nie zwariować od tego!myślenie
Dodaj do notesu 

1 ranking

Myśli uduszone 154
Gdy w trakcie rozmowy interlokutor Pirrona odchodził, filozof kontynuował jak gdyby nigdy nic. Marzę o takiej sile obojętności, o takiej dyscyplinie pogardy - marzę z niecierpliwością postrzeleńca.obojętność
Dodaj do notesu 

0 ranking

Myśli uduszone 133
Poczucie przekleństwa ma tylko ten, kto wie, że doświadczałby go nawet w samym środku raju.Raj przekleństwo
Dodaj do notesu 

0 ranking

Paleontologia 55
Nie ma ascezy bez dwojakiej medytacji - nad ciałem i szkieletem, nad zatrważającą zniszczalnością pierwszego i niepotrzebną trwałością drugiego.asceza ciało
Dodaj do notesu 

0 ranking

Niewyzwolony 123
W literaturze rzadki błąd wart jest więcej niż wypróbowana, znana i przyjęta prawda.błędy prawda
Dodaj do notesu 

0 ranking

Nowi bogowie 27
Początki religii (jak zresztą wszelkie inne), zawsze są podejrzane.początek religia
Dodaj do notesu 

0 ranking

Paleontologia 69
[...] trzeba uwolnić się od samej wolności, strącić ją do poziomu przesądu lub pretekstu po to, byśmy nie musieli już czcić jej jak bożka...przesąd wolność
Dodaj do notesu 

0 ranking

Nowi bogowie 32
Politeizm lepiej odpowiada rozmaitości tkwiących w nas inklinacji i impulsów, którym zapewnia możność rozwoju, przejawiania się, ile że każdy z nich może wedle swej natury ciążyć ku bogu, jaki w danej chwili mu odpowiada. Cóż wszakże począć z jednym bogiem?Dodaj do notesu 

1 2 3 4